Услуги

1.Проектиране на високо-технологични

отоплителни,

вентилационни,

климатични,

ВИК инсталации,

термопомпени и

соларни системи

2.Доставка и монтаж

 

3.Изработване на проекти и консултации за изграждане на

отоплителни инсталации

-котли на твърдо гориво

- котли за пелети

- електрически котли

- камини

- печки

- подово отопление

- термопомпи

4.Консултации за определяне на икономически най-изгодната за

Вас система за затопляне на вода

5.Проектиране и изграждане на слънчеви системи подпомагащи локалното отопление

6.Проектиране и изграждане на комбинирана система за топла вода –слънчев колектор,бойлер с две серпентини и локално отопление

7.Безплатна поддръжка и профилактика на системата в гаранционният срок

8.Следгаранционно обслужване

     9. Участие в проект „ Енергийна ефективност”

 

Слънчеви колектори, парно отопление, колектори за топла вода,слънчеви панели

 

Монтаж на колектори

Слънчеви колектори, парно отопление, колектори за топла вода,слънчеви панели

Разгледайте страницата »

Ремонт на ВиК инсталанции

Слънчеви колектори, парно отопление, колектори за топла вода,слънчеви панели

Разгледайте страницата »

This blog is monetized using Are-PayPal WP Plugin